Aan alle leden en ouders van jeugdleden

Gelukkig zijn de corona regels versoepeld en mogen we weer gaan sporten. Wij beginnen dan ook aanstaande woensdag weer met badmintonnen.

We hebben vanuit de Gemeente Someren bericht ontvangen dat de sporthal weer open gaat.

Er zijn nog wel enkele regels:

·        Publiek is niet toegestaan;

·        Corona Toegangsbewijs vanaf 18 jaar is (nog steeds) verplicht;

·        Er moet een corona check plaatsvinden voordat je toegang krijgt.

Wij  mogen als vereniging wel wedstrijden doen, de competitie ligt nog stil.

De Gemeente heeft aangegeven:

Voor de sportverenigingen/huurders die van de gemeente Someren een sportaccommodatie huren betekent dat, dat zij verantwoordelijk zijn voor het checken van sporters en bezoekers van sporthal De Postel.
Onze beheerders voeren steekproefsgewijs controle uit op het uitvoeren van de corona check.

Verder blijven de basisregels belangrijk, zie 
rijksoverheid.nl

Wij, als vereniging moeten dit dus zelf checken. Op de Algemene Leden Vergadering is dit besproken en is door verschillende leden aangegeven dat zij eventueel ook wel een keer de coronacheck willen uitvoeren. Geef dit woensdag in de zaal nog even aan als je dit wilt doen, dan kunnen we je voor een volgende keer inschakelen om de check uit te voeren.

JEUGDLEDEN:

Wij willen dan ook vragen aan de ouders van de jeugdleden om uw kind bij de deur af te zetten en voor het ophalen buiten te wachten.

SENIOREN:

Voor de senioren geldt dat er tussen 19.45 en 20.00 uur iemand aanwezig is die de corona check uitvoert. Dus KOM OP DEZE AANGEGEVEN TIJD. Dit om te voorkomen dat er iemand de hele tijd bij de deur moet blijven staan om de check uit te voeren.

Dan kan iedereen om 8 uur beginnen met spelen.

Als je pas na 20.00 uur aanwezig bent, dan willen wij vragen om na het verlaten van het kleedlokaal en bij binnenkomst in de zaal te wachten bij de deur. Er zal dan iemand naar je toe komen om alsnog de corona check te doen. Daarna mag je de zaal betreden.

Verder nog,

Zorg ervoor dat je de corona check op je telefoon hebt. Zorg voor een id-bewijs (voor het geval de beheerder komt controleren).