Een verscheidenheid aan onderwerpen kwamen afgelopen woensdag aan bod op de Algemene Ledenvergadering. Voorzitter Michael nam de aanwezigen in vogelvlucht mee door het afgelopen seizoen. Er kwamen foto’s van activiteiten voorbij en de leden kregen inzicht in o.a. het aantal leden en competitiespelers. Er werden ook een aantal leden in het zonnetje gezet: Loes Derks vanwege haar 12,5 jaar lidmaatschap; Bennie Isbouts en Jan Vossen vanwege de benoeming tot erelid. Via deze weg willen we hen nogmaals van harte feliciteren met deze bijzondere mijlpalen!

Gaandeweg werd de vergadering steeds serieuzer. De jaarverslagen werden doorgenomen en er werd even stil gestaan bij het financiële plaatje: de begroting. Ook werd bekend dat een drietal bestuursleden af zullen treden: Michael Cremers (voorzitter), René Linders (penningsmeester) en Laura van Bussel (PR). Zij ontvingen een kleine presentje namens de club. Twee van de drie bestuursfuncties hebben ter plekke invulling gekregen: Fons Sonnemans zal toe gaan treden als voorzitter en Martijn de Jong als penningmeester. Michiel Kamerman zal hen als algemeen bestuurslid gaan ondersteunen, samen met Gijs van Bussel die als secretaris bestuurslid blijft tot alles op de rit is. Eric Seerden en Lisanne van der Meijden staan open om zich binnen de jeugdcommissie in te gaan zetten. De functie als bestuurslid binnen de PR-commissie blijft vacant. Mocht jij het leuk vinden om alles wat de club mee maakt, te delen met de rest van Someren en omgeving via Social Media (zoals de website, Facebook en Instagram) meld je dan bij één van de bestuursleden.

Het voorgaande bestuur zal zorgen voor een warme overdracht en aansluiten bij de komende bestuursvergadering(en).

Wij wensen het nieuwe bestuur heel veel succes en plezier!