Rond 20.00u opende voorzitter Michael maandagavond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de Postel. Door middel van een foto-presentatie werden de aanwezigen meegenomen naar het jaar 2016, waarin we als club veel leuke activiteiten op de planning hadden staan. Te denken valt aan het Clubfeest, het Jeugduitje en Campingbadminton. Ook waren er uiteraard formele agendapunten die besproken zijn, zoals de jaarverslagen 2016, de herziene begroting van 2017 en de begroting 2018. Tijdens de vergadering zijn er een aantal voorstellen gedaan, waar de aanwezigen hebben gestemd. Iedereen stelden zich betrokken op, wat tot een succesvolle vergadering heeft geleid.

De notulen krijgen alle leden binnenkort per mail toegestuurd. Het bestuur gaat met de actiepunten die naar voren zijn gekomen aan de slag. Verder willen we via deze weg Helmy van de Voort en Pieter Derks nogmaals feliciteren met hun 12.5 jaar jubileum. Dat er nog vele badmintonjaren bij mogen komen!