Zoals elk jaar heeft de club een vrijwilligersavond georganiseerd om alle vrijwilligers van de club te bedanken voor hun belangenloze inzet in het afgelopen seizoen. Vrijdag 29 maart was het zo ver. Zestien vrijwilligers waren aanwezig in de Pesos om met elkaar te proosten op een geslaagd badmintonseizoen. Helaas kon niet iedereen aansluiten, maar ook degenen die er niet waren ontvangen van de club nog een presentje als blijk van dank!

Via deze weg willen we iedereen nogmaals bedanken voor hun inzet! We hopen ook volgend seizoen weer op vele helpende handjes!