Met een opkomst van 19 clubleden en ouders van jeugdleden werd op maandag 12 maart de jaarlijkse Algemene ledenvergadering gehouden in café de Postel. Aan de hand van foto’s, statistieken en jaarverslagen is er teruggeblikt op het jaar 2017. We zijn erg trots met het aantal competitieteams en de resultaten die zij dit seizoen al hebben weten te behalen! Uiteraard is er ook vooruit geblikt. De begroting is doorgenomen en het voorstel om het 3e zaaldeel ook tijdens de training van de jeugd een half uur te huren, is aangenomen. Verder heeft het bestuur het ideaalplaatje geschetst van de verdeling in vrijwilligerstaken in de vorm van commissies. Met name de commissie Jeugdbegeleiding heeft op korte termijn vrijwilligers nodig.

We willen alle aanwezigen bedanken voor hun komst. De volledige notulen zijn per mail naar alle (ouders van jeugd)leden gestuurd. Met vragen kun je altijd bij iemand van het bestuur terecht.