Volgende week: ALV

Woensdag 17 november om 20.45 in de zaal van Sporthal ‘de Postel’. Zie ook de mail met bijlage.

Omdat er geen plaats is om de vergadering in de kantine te houden, zal deze in de zaal plaatsvinden.

Voor de senioren geldt dat er de mogelijkheid is om van half 8 tot half 9 te spelen op de banen die door de jeugd niet gebruikt worden en in zaaldeel 3. Daarna worden de banen opgeruimd en om kwart voor 9 start de ALV.

Om de vergadering efficiënt te laten verlopen verzoek ik jullie de jaarstukken vooraf door te nemen.

Mocht je verhinderd zijn laat dit dan weten middels een antwoord op de e-mail.

Wij hopen/verwachten een grote opkomst.