ALV 
Door corona hebben we dit jaar de algemene ledenvergadering moeten afgelasten. In het komende seizoen willen we deze alsnog laten plaatsvinden. Graag willen wij u hierbij uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van 2020 die op woensdag 16 september om 21:15 uur zal worden gehouden in de zaal. Hier kunnen we de 1,5m afstand beter waarborgen dan in de café de Postel.
De agenda en de jaarstukken volgen ca. 2 weken voor de ALV. Tot uiterlijk 26 augustus kunnen agendapunten schriftelijk worden opgegeven via info@badmintonclub-someren.nl
We willen nadrukkelijk ook ouders van jeugdleden uitnodigen om bij de ALV aanwezig te zijn.